6-17 April 2023

Sydney Royal Easter Show This browser is not supported. Please upgrade your browser.

สวนสนุก

หากคุณต้องการสัมผัสกับช่วงเวลาที่วิเศษและสนุกสนานไปกับลูกๆของคุณ ที่งานอีสเตอร์โชว์ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่คุณจะได้สัมผัสไปกับเครื่องเล่นและเกมส์มากกว่า 100 ชนิด

ในส่วนของ Coca-Cola Carnival คุณจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นผจญภัยอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน คุณจะได้พบกับเครื่องเล่นท้าทายคุณมากมาย อาธิเช่น รถไฟเหาะ หรือ Mega Drop ที่ดิ่งลงจากที่สูงที่ทำให้คุณต้องหยุดหายใจชั่วขณะ

สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กภายใจงานได้มีการจัดเครื่องเล่นที่เหมาะสมตามวัยเพื่อให้เด็กเล็กสามารถสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆได้เล่นกัน

หมายเหตุ เครื่องเล่นบางประเภทมีข้อจำกัดด้านอายุและส่วนสูงของผู้เล่น และต้องซื้อบัตรล่วงหน้าหรือหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายคูปองบริเวณงาน